Lịch sử và các mốc phát triển 

■   CYVN thành lập năm 1994 tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam và bắt đầu phát triển với dòng sản phẩm Wire harness và Speedo meter.
■   Năm 1995 CYVN bắt đầu cung cấp phụ tùng cho SYM
■   Năm 1999 hợp tác với YMVN và bắt đầu cung cấp hàng cho họ。
■   Năm 2003 nhận được chứng nhận chất lượng quốc tếISO9001-2008。
■   Năm 2009 nhận được chứng nhận quốc tế của ngành ô tô xe máy TS-16949
■   Năm 2012 bắt đầu cung cấp hàng cho công ty HONDA LOCK
■   Năm 2014 bắt đầucung cấp hàng cho HONDA
■   Năm 2016 bắt đầu cung cấp hàng cho PEUGEOT