Phao xăng

 

phaoxang_0013

phaoxang_0013

PHAOXANG_012

PHAOXANG_012

PHAOXANG_011

PHAOXANG_011

PHAOXANG_008

PHAOXANG_008

phaoxang_001

phaoxang_001
Bình xăng con là một dụng cụ dùng để trộn không khí với nhiên liệu theo một tỉ lệ thích hợp và cung cấp hỗn hợp này cho động cơ xăng, hoạt động theo nguyên tắc hoàn toàn cơ học. 

phaoxang_003

phaoxang_003

phaoxang_004

phaoxang_004

phaoxang_005

phaoxang_005

phaoxang_006

phaoxang_006

phaoxang_007

phaoxang_007