Cam kết chất lượng
     Đối với Q(Quality) - chất lượng C(Cost)- giá cả D(Delivery) - giao hàng, CYVN luôn coi vấn đề chất lượng (Quality) là ưu tiên hàng đầu,luôn duy trì quan điểm không có chất lượng sẽ không có khách hàng và kiểm soát vấn đề chất lượng một cách chăt chẽ, nghiêm chỉnh thực hiện và quản lí theo hệ thống quản lí chất lượng ISO 9001-2008 mà chúng tôi nhận được vào năm 2003 và hệ thống quản lí chất lượng ISO TS-16949 chúng tôi dành được năm 2009.
 
    Việc ứng dụng hệ thống quản lí chất lượng vào kiểm soát chất lượng được thực hiện ngay từ khâu thiết kế ban đầu, dựa vào những yêu cầu đặc biệt từ khách hàng mà đưa ra những hạng mục kiểm soát chất lượng trọng điểm. Nghiêm túc thực hiện phương châm 03S4:0 tức là chỉ tỉ lệ NG: 0ppm;3 chính là 3 chính sách không: không chấp nhận hàng NG, không sản xuất hàng NG và và không để lọt hàng NG;S chính là Skill Upr (nâng cao kĩ năng);4M chính là nguồn nhân lực (Manpower)、máy móc thiết bị (Machine)、nguyên vật liệu (Material)、phương pháp (Method)。Ngoài ra thông qua việc duy trì vài cải thiện đề án 5S tại nơi làm việc để quản lí nơi làm việc tốt nhất. Chúng tôi nguyện cố gắng hết mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất và cùng khách hàng tạo nên quan hệ hợp tác lâu dài đôi bên cùng có lợi. Công ty CYVN sẽ hết mình đầu tư chất lượng trên mỗi một phương diện , phấn đấu một cách xuất sắc nhất, không ngừng cải thiện văn hóa doanh nghiệp để bảo đảm mang đến cho khách hàng sự thỏa mãn toàn diện. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi chính là làm mọi việc sẽ không có khuyết điểm và tỉ lệ hàng NG là 0PPM.

    Trước khi còn chưa đạt được mục tiêu chất lượng,công ty CYVN sẽ áp dụng mọi biện pháp và phương pháp cải tiến khiến cho khách hàng hoàn toàn cách ly với “ NG” và “ bất tiện”. Để đạt được mục tiêu này, toàn thể công ty chúng tôi sẽ cùng đồng lòng hợp tác hỗ trọ lẫn nhau nâng cao chất lượng sản phẩm.